vitaliteit-medewerkers

Verlaging van de Organisatiekosten 1. ‘Door vermindering Arbeidsloon’.

In Uncategorized by tocbv

De organisatiekosten van een administratieve organisatie wordt ruwweg bepaald door:

  1. Arbeidsloon ca. 80%
  2. Vastgoed ca. 10%
  3. Inrichting ca. 2%
  4. Overige ca. 8 %

De Grootste kostenpost is het personeel. Elke besparing die daarop mogelijk is levert meteen een fors rendement op.

Door Dynamisch te werken wordt de hersenactiviteit verhoogd en daarmee ook de productiviteit. Ervaring leert ons dat een juiste investering op het meubilair/inrichting, wat dus een minimale kostenverhoging is, altijd leidt tot besparing op de kostenpost personeel.

Om te komen tot een juiste inrichting(plan) heeft TOC een werkwijze ontwikkeld om een maatgevende PVE te maken voor elke organisatie. Hiermee wordt de gezondheid van de medewerker verhoogd, Productiviteit verhoogd, ziekteverzuim verminderd, motivatie verhoogd, stress verminderd en de kantoorbeleving geoptimaliseerd.

Resultaat: Gezondere medewerkers en een hogere productiviteit (kan oplopen tot 0,1 FTE of meer…)


Share this Post