Bij een werkplekondezoek wordt gekeken naar de individuele omstandigheden op gebied van werkzaamheden, ergonomie, veiligheid, archivering, middelen, gezondheid, leeftijd en ziekteverzuim van de medewerkers. Dit individuele onderzoek wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Daarnaast onderzoeken wij de fysieke communicatielijnen binnen de kamer- afdeling- en bedrijfsstructuur. Uit dit onderzoek volgt een analyse waarbij een Programma van Eisen (PVE) wordt vastgesteld en waarbij gekeken wordt op welk terrein er voordeel valt te behalen. Dit PVE en advies koppelen wij terug binnen de Organisatie en bij de verantwoordelijke personen/commissie. Daarna wordt gekeken wat de te realiseren vervolgstappen zijn.

 

Resultaat: U en uw medewerkers zijn bewust van de risico’s, en weten welke maatregelen genomen kunnen worden om klachten te voorkomen of terug te dringen. Bij de uitvoering van het advies neemt de gezondheid van de werknemers toe en wordt de productiviteit bij de organisatie verhoogd.