Concept Place 2.5

Sociologen hebben geconstateerd dat er binnen het bewustzijn van de kantoormedewerkers drie fasen/plaatsen zijn te onderkennen, t.w.:

  • Plaats 1: de thuisomgeving.
  • Plaats 2: de werkomgeving.
  • Plaats 3: de vrijetijdsomgeving.

Place 2.5 is een omgeving waarin de medewerkers de werkomgeving ervaren als een vrijetijds/recreatie omgeving.

Resultaat

  • Vermindering van het ziekteverzuim.
  • Verhoging van de motivatie.
  • Verbetering van de concentratie.
  • Verhoging van de kantoorefficiency.

Dit lijdt tot verhoging van het rendement per medewerker.

De organisatiekosten bij administratieve kantooromgeving  is onderverdeeld in ca. 80% personeelskosten,  ca. 10%  vastgoed, 2% interieur en 8% overig.  Met het juiste concept kunnen we een beter rendement m² en m³  realiseren.

Met andere woorden: Met de juiste aanpak kunnen wij de organisatiekosten significant verminderen.