Ontzorgen

Total Office Concepts heeft in meer 30 jaar kennis en ervaring opgedaan op gebied van het totale kantoorconcept. Van verhuizingen, renovatie, inrichten tot en met Turnkey opleveren van projecten, bij Total Office Concepts kunt u (bijna) alles onderbrengen. Graag gaan wij met u in gesprek om te onderzoeken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Risico-inventarisatie

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie ZZP’re is). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Verplicht onderzoek voor bedrijven

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde Arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Turnkey solutions

Het kantoor en/of gebouw wordt door Total Office Concepts `sleutelklaar` opgeleverd, d.w.z. dat er in principe niets meer hoeft te gebeuren. Wij realiseren dit met professionele Partners zodat uw medewerkers direct weer aan de gang kunnen gaan.

“one stop shopping”

Total Office Concepts (TOC) beschikt over 172 fabrikanten c.q. importeurs. Hiermee kunnen wij een complete oplossing aanbieden. TOC is voor u het enige aanspreekpunt, zowel in het advies dat gegeven wordt tot en met de realisatie van het project.