Schermafbeelding 2017-08-17 om 12.27.44

Het traditionele kantoor is veranderd in een dynamisch en taakgericht kantoor.

In Uncategorized by Frans Kleverlaan

Onze stelling “Het kantoor van weleer bestaat niet meer”.

 

Het oude kantoor staat onder druk. Het traditionele kantoor moet veranderen omdat de wijze van werken door sterk veranderende omstandigheden dwingt tot deze exercitie.

Niet alleen het ruimtegebruik noopt tot veranderen maar ook de middelen oefenen druk uit, denk aan gebruik van WiFi, smartphone, laptop en mobiel internet en poets ook WhatsApp niet uit.

Deze nieuwe technieken samen met een ander ruimtegebruik zoals o.a. flexwerken geven een nieuwe impuls tot veranderen.

De mens speelt hierbij een voorname rol. De medewerker moet zich kunnen vinden en ontplooien in de nieuwe situatie. Het is bekend dat de omstandigheden de mens vormt.

 

Total Office Concepts heeft zich al heel lang verdiept in alle elementen die een rol spelen bij het inrichten van een kantoorruimte. Door Wetenschappelijk onderzoek, ervaring en voortschrijdend inzicht heeft Total Office Concepts nu een moderne aanpak ontwikkeld. Hierbij staat de mens centraal, die moet zich tenslotte in een nieuwe omgeving zich kunnen ontwikkelen tot een energieke, inventieve en geïnspireerde medewerker (Éducation permanente).

 

Total Office Concepts heeft een integrale aanpak ontwikkeld waarbij alle elementen worden meegenomen in een werkplekonderzoek.

Elementen die van invloed zijn op het welbevinden van de medewerker zijn:

Licht, geluid/akoestiek, geuren en beplanting. (het is de omgeving die er toe doet).

Om de aanpak compleet te maken is het ook van belang om te kijken naar systeemgericht gereedschap zoals software en voor de menselijke kant gedrag en voeding in dit geval de catering.

 

Pas als alle elementen zijn onderzocht en meegenomen komen we uiteindelijk tot invulling van de inrichting (bureau’s, stoelen, kasten, stoffering, etc.)

 

In ons introductiefilmpje gaan we in op de mogelijkheden die voor u van toepassing zouden kunnen zijn. Gezamenlijk komen we tot een plan van aanpak en realisatie die leidt tot een vermindering van de organisatiekosten.

 

Resultaat: Een gezonde en productieve medewerker.


Share this Post