Afstemming van mensen, methode en middelen binnen een kantoorruimte. Daarnaast afstemmen van de fysieke communicatielijnen tussen werknemers en werkgroepen binnen de organisatie, waardoor posities van medewerkers en groepen worden (her)gedefinieerd. (deze pagina wordt spoedig aangevuld met meer relevante informatie)